pátek 25. prosince 2015

Krátce o tématu mé disertace

I v 21. století zůstává cement nejdůležitějším stavebním materiálem. Toto tvrzení dokazují statistické údaje o jeho celkové světové produkci. Zatímco v roce 1990 bylo vyprodukováno cca 1,1 mld. tun cementu, v roce 2000 už 1,6 mld. tun a v roce 2010 toto číslo vzrostlo až na hodnotu 3,3 mld. tun [1].